menu
menu
help
account

Popis výpočtov Kalorickej kalkulačky

Výpočet bazálneho metabolizmu

Ide o výpočet hodnoty energie, ktorú telo vydáva v kľudovom stave. Je to teda energia, ktorú spálime, aj keď nič nevykonávame, ani zrovna netrávime. Kalkulačka počíta podľa vzorca Mifflin-St. Jeor. Ak je použitá pre výpočet pri bežnom BMI užívateľa (teda v rozpätí indexu 19 – 25), kedy nie je nevyhnutná informácia o percentách telesného tuku, je táto rovnica v súčasnej dobe najpresnejšia. Pre užívateľa s BMI mimo bežného rozpätia využívame vzorec Katch-Mcardle, ktorý počíta hodnoty aj s telesným tukom.

Mifflin-St. Jeor

  • (muž) BMR = 10W + 6.25H - 5A + 5
  • (žena) BMR = 10W + 6.25H - 5A - 161

Katch-Mcardle

  • (muž, žena) BMR = 370 + 21.6(1 - F)W

Vysvetlivky:

  • W (weight) je telesná hmotnosť v kg
  • H (height) je telesná výška v cm
  • A (age) je vek
  • F (fat) je telesný tuk v %

Dôležité vstupy pre výpočet

Ďalej si môžete nastaviť pre výpočet vašu telesnú aktivitu (sedavá, ľahko aktívna, stredne aktívna, veľmi aktívna, extrémne aktívna, žiadna aktivita) a cieľ (schudnúť - odpočíta sa 15% z celkových kalórií, nabrať svaly - pripočíta sa 10% celkových kalórií, byť fit - výpočet sa nemení).

Makronutrienty

Celkový podiel makronutrientov na prijatých kalóriách z jedla je rozdelený práve na základe zadaného cieľa, ktorý chcete dosiahnuť. Prechádzali sme niekoľko desiatok dostupných zdrojov, napríklad zo Svetovej zdravotníckej organizácie, alebo z odporúčaní odborníkov v oblasti fitness a chudnutia, aby sme nastavili hodnoty čo najpresnejšie:

  • Byť fit - bielkoviny 25%, sacharidy 47% a tuky 28%
  • Schudnúť - bielkoviny 28%, sacharidy 43% a tuky 29%
  • Nabrať svaly - bielkoviny 25%, sacharidy 49% a tuky 26%

Tieto hodnoty sú navrhnuté pre zdravého jedinca. Napríklad u pacientov s ochoreniami obličiek je potrebné znížiť príjem bielkovín. Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, konzultujte odporúčania našej kalkulačky s odborným lekárom.